Sluiten

Timesharing en vakantieclubs op Gran Canaria

Anfi Del Mar

Een verschijnsel dat je op Gran Canaria veelvuldig tegenkomt zijn de zogenaamde timesharing projecten. Bij timesharing word je samen met anderen eigenaar van een vakantiewoning, waarbij het meestal om een appartement of studio binnen een complex gaat. Je hebt dan contractueel recht om de betreffende woning gedurende de door jou vastgelegde week (of weken) te gebruiken. Je kunt vaak ook jouw weken ruilen voor andere weken. In het geval van timesharingketens kun je vaak ook gebruikmaken van andere vakantiewoningen, soms in totaal andere landen. Niet zelden moet je dan bijbetalen om zo’n ruil te doen.

Timesharing op Gran Canaria

Op Gran Canaria zijn er meerdere timesharingcomplexen te vinden. Een heel bekende is Anfi Del Mar, gelegen bij de badplaats Arguineguín. Het uit meerdere clubs bestaande Anfi Del Mar is een Noors initiatief, waarbij de eerste woningen in 1993 opgeleverd werden. De als agressief ervaren verkoopmethoden van Anfi del Mar zijn vaak onderwerp geweest in de lokale en internationale pers.

Tegenwoordig noemen ze het 'vakantieclubs'

Tegenwoordig wordt de term timesharing bijna niet meer gebruikt door de aanbieders van deze contracten. Dat komt juist door de negatieve klank die het woord timesharing heeft bij toeristen. Men heeft het tegenwoordig dan ook vaak over gedeeld eigenaarschap, vakantiepakketten of vakantieclubs.

Verkooptechnieken

Verkooptechnieken van timesharing

De technieken die gebruikt worden om mensen naar verkoopbijeenkomsten cq presentaties te lokken zijn niet zelden misleidend. Je wordt naar een meeting gelokt onder het mom van een gratis vakantie, een gratis lunch of als winnaar van een prijs. Daarbij worden bijvoorbeeld gratis krasloten ingezet waarbij iedereen winnaar is. Als je eenmaal op zo’n verkooppresentatie terecht gekomen bent kan de verkoopmethode die gehanteerd wordt als agressief en zelfs intimiderend ervaren worden. Het zal niet overal zo zijn, maar uit eigen ervaring weten we dat we hoe men probeert op je in te praten.

Juridische status

Timesharingcontracten probeert men vooral te verkopen aan toeristen die helemaal in de vakantiesfeer zijn. Vaak geheel onvoorbereid komen ze in een web van verkopers terecht die je proberen een contract te verkopen van iets waarvan je mogelijk het bestaan nog niet afwist. De combinatie van de vakantiesfeer, de positieve kanten van het contract die benadrukt worden en methodes zoals “dit aanbod kan ik alleen doen als u nu tekent” kan ervoor zorgen dat mensen een overeenkomst tekenen die onherroepelijk lijkt en waar vaak duizenden euro’s mee gemoeid gaan.

Je zou niet de eerste zijn die een langdurig duur contract aangaat waar achteraf spijt van is. Ook voor timesharingcontracten geldt in Spanje tegenwoordig een colportagewet waarbij je binnen acht dagen na het afsluiten van de overeenkomst dit contract kunt ontbinden. Je moet dan echter wel aan kunnen tonen dat de andere partij de opzegging daadwerkelijk binnen de gestelde termijn van 8 dagen ontvangen heeft.

Ons advies

Aan alle toeristen die nooit overwogen hebben om een deeleigenaarschap van een vakantiewoning te kopen/leasen en die geen voldoende voorkennis hebben van het concept timesharing zouden we aan willen raden om een aanbod om een presentatie bij te wonen over te slaan. Vraag indien er wel interesse is om een brochure en ga eerst thuis eens nuchter en objectief kijken wat er geboden wordt.

Bij een volgende bezoek aan Gran Canaria kun je dan op eigen initiatief alsnog zo’n bijeenkomst bijwonen. Je kunt er vaak ook voor kiezen om tijdens die vakantie niet in een hotel te verblijven, maar om een timesharing appartement te huren. Kun je meteen ervaren hoe het complex bevalt.